Cursos de formació del Consell Esportiu

om tots els inicis de temporada, el Consell Esportiu de l'Hospitalet engega diferents cursos de formació amb l'objectiu d'augmentar el nivell de qualitat de tots els monitors i tutors de joc de les escoles i entitats.

 

El següent full d'inscripció serveix per registrar-se als diferents cursos organitzats pel Consell: àrbitres (bàsquet, futbol 7, futbol sala, hoquei, voleibol), CIATE Joc i Esport i CIATE Activitats amb suport musical. En cas de ser menor d'edat caldrà també l'autorització familiar.


Curs d'arbitratge

En la nostra oferta formativa per a nous tutors de joc organitzarem Cursos en els diferents esports (Futbol Sala, Futbol 7, Bàsquet, Voleibol i Hoquei). Els cursos d'arbitratge constaran d’una part teòrica i una part pràctica que els alumnes hauran de superar per poder formar part del planter de Tutors de Joc del Consell Esportiu. Els diferents esports són futbol sala, futbol 7, bàsquet, voleibol i hoquei).

El preu del curs és de 40 euros que s’han d’abonar obligatòriament com a molt tard el primer dia de classe. L’edat mínima de realització dels cursos és de 16 anys, que s’han de complir al llarg de l’any 2017.

Més informació


Curs CIATE Joc i Esport

Els cursos CIATES (Cursos d’Iniciació per a tècnics d’esport) consten de 15 hores de formació comuna i 35 més de formació específica. En aquest inici de temporada, el Consell organitza un CIATE amb la temàtica de Joc i Esport en edat escolar.   

El preu del curs és de 50 euros que s’han d’abonar obligatòriament com a molt tard el primer dia del curs. L’edat mínima de realització dels cursos és de 16 anys, que s’han de complir al llarg de l’any 2017.

Més informació