El Consell Esportiu de l’Hospitalet, premiat pel seu programa de valors

La Fundació Privada Catalana per a l’Esport ha publicat els guanyadors de la segona edició dels Guardons de l’Esport. El programa de valors del Consell Esportiu de l’Hospitalet ha estat premiat dins la categoria “Difusió dels valors de l’esport”, juntament amb els projectes de BRAFA, Ràdio Tordera i RNE.

Els Guardons de l’Esport busquen reconèixer a aquelles persones, entitats i projectes que treballen per transformar de forma positiva la realitat social en el seu entorn més proper, amb l’esport o l’activitat física com a principal eina.

El Consell Esportiu de l’Hospitalet va ser nominat ara fa uns mesos gràcies als diferents projectes duts a terme durant la present temporada, que s’iniciava amb la creació del nou Comitè Ètic. Aquest Comitè va impulsar diferents accions com la creació de les classificacions paral·leles en valors i el Codi Ètic, un document que intenta regular el bon comportament a les diferents competicions.

El Comitè d’Avaluació dels Guardons de l’Esport està format pels membres del Patronat de la Fundació Privada Catalana per a l’Esport, el director gerent de la Fundació Catalana per a l’Esport i un representat designat per cada entitat o empresa patrocinadora d’aquesta 2a edició, sota la Presidència d’Honor del Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya.

La categoria “Difusió dels valors de l’esport” premia en aquesta categoria “aquelles accions comunicatives continuades en el temps o aquelles campanyes de comunicació/màrqueting puntuals que hagin destacat per contribuir de manera notable a difondre i a estendre els hàbits de vida saludables i/o els valors esportius a la nostra societat”.

Llistat de tots els premiats de la 2a edició