Comissió directiva

El Consell Esportiu de l’Hospitalet es funda en l’Assemblea Constituent, 28 d’abril de 1992, on a més d’aprovar els Estatuts i el RRI, també s’elegeixen els sis representants de l’Assemblea en la Comissió Directiva (CD), que al costat dels sis membres designats per l’Ajuntament van donar lloc a la primera CD. Aquests tenen quatre anys de mandat. Des d’aleshores, temporada 1992-93, els JJEE a l’Hospitalet els organitza el Consell Esportiu. El 26 de novembre de 2015 es van renovar alguns membres per a la Comissió Directiva actual.

Cristian Alcázar

Cristian Alcázar

President

Laura de Batlle

Laura de Batlle

Tresorera

Jesús Husillos

Jesús Husillos

Vocal

Jaume Graells

Jaume Graells

Vicepresident

Ana Bofill

Ana Bofill

Vocal

Miriam Laguna

Miriam Laguna

Vocal

María Barrero

María Barrero

Vicepresidenta

Loli Calero

Loli Calero

Vocal

Santi Martínez

Santi Martínez

Vocal

Horacio Álvarez

Horacio Álvarez

Secretari

Cristina Santón

Cristina Santón

Vocal

Cris Plaza

Cris Plaza

Vocal