Comitè de Competició

El Comitè de Competició és l’òrgan disciplinari de primera instància, que dictamina sobre les incidències dels esports organitzats pel CELH. La base de la seva actuació és la Normativa de Competició. El seu dia de reunió és el dimecres a la tarda (18:30h). Tots els recursos han de ser enviats abans d’aquest dia i hora. De cada reunió es fa un acta.

Juan Carillo
Juan Carillo

President

J. Antonio Ramos
J. Antonio Ramos

Vocal

M. Ángeles Mesa
M. Ángeles Mesa

Secretària

Reme Reina
Reme Reina

Vocal

Esteban Crespo
Esteban Crespo

Vocal

Fran Sánchez
Fran Sánchez

Vocal