Mútua

PROCEDIMENT A SEGUIR EN CAS D’ACCIDENT ESPORTIU MENORS DE 18 ANYS, ENTRENADORS, DELEGATS I TUTORS DE JOC

1 – Abans d’acudir a cap centre trucar al 902 102 264, on l’indicaran el centre concertat d’assistència d’urgències més proper.

2 – L’esportista s’haurà d’identificar com a participant d’una activitat organitzada pel Consell Esportiu mitjançant el DNI (si el té), o el seu nom i cognoms.

3 – L’assistència d’urgència es limita a les 12 hores següents d’haver-se produït l’accident. En cas contrari haurà d’omplir el document de Documentació d’Accident i seguir el protocol d’assistència ordinària NO URGENT.

4 – L’assegurat o els seus responsables hauran d’emplenar el document d’accident (parte) dins de les 72 hores següents a haver-se produït l’accident, adjuntant el DNI (si en té), i la documentació mèdica que el Centre Sanitari hagi entregat al lesionat, i enviar-la al correu electrònic autorizaciones.ucec@fiatc.es

Descarregar document d’accident per a menors, entrenadors, delegats i tutors de joc

 

PROCEDIMENT A SEGUIR EN CAS D’ACCIDENT ESPORTIU MAJORS DE 18 ANYS

1 – Imprescindible: trucar al 91 325 55 68 / 902 102 687 on s’indicarà quin és el centre concertat d’urgències més proper del lloc de l’accident. En aquest moment els donaran un numero de referencia de sinistre.

2 – L’assegurat ha de dirigir-se al centre concertat indicat, on s’identificarà com a membre del Consell Esportiu mitjançant la seva llicència i DNI i el nº de referencia de sinistre que els han donat per telèfon.

3 – Documentació a aportar: S’ha d’enviar el Comunicat d’accidents i els informes mèdics d’assistència amb el numero de referencia que els han donat per telèfon, al correu asistenciacolectivos.es@allianz.com

Descarregar document d’accident per a majors de 18 anys

 


 

VALIDESA DE LA PÒLISSA D’ACCIDENT

L’assegurança del curs 2018-19 és valida a partir del moment en el qual es lliura la documentació al Consell Esportiu i fins al 30 de juny de 2019.

El Consell Esportiu L’Hospitalet no es farà càrrec de les despeses ocasionades per tota aquella persona que no hagi tramitat de manera correcta l’assegurança d’accidents.