Comissió Directiva

 

El Consell Esportiu l'Hospitalet (CELH) es funda en l'Assemblea Constituent, 28 d'abril de 1992, on a més d'aprovar els Estatuts i el RRI, també s'elegeixen els 6 representants de l'Assemblea en la Comissió Directiva (CD), que al costat dels 6 membres designats per l'Ajuntament van donar lloc a la primera CD. Aquests tenen quatre anys de mandat. Des d'aleshores, temporada 1992-93, els JJEE a L'Hospitalet els organitza el CELH. El 26 de novembre de 2015 es van renovar alguns membres per a la Comissió Directiva actual, sent aquesta: Laura de Batlle i Maria Barrero, pels centres d'ensenyament públic; Horacio Álvarez i Loli Calero pels club i entitats; Santi Martínez, pels centres d'ensenyament privats i concertats, i Ana Bofill per les federacions esportives. L'Ajuntament de L'Hospitalet també ha designat els seus 6 membres en la Comissió Directiva: Cristian Alcázar, Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Benestar i Drets Socials, i regidor del Districte II; Jaume Graells, regidor d'Educació i dels districtes I i VI, Jesús Husillos, regidor de Benestar Social; Daniel Salinero, assessor de ponència; Laureà Fanega, cap de serveis de la Regidoria d'Esports i Joventut i Míriam Laguna, tècnica d'aquesta.

 ================================================================

El Consell Esportiu L’Hospitalet (CELH) se funda en la Asamblea Constituyente, 28 de abril de 1992, dónde además de aprobar los Estatutos y el RRI, también se eligen a los 6 representantes de la Asamblea en la Comisión Directiva (CD), que junto a los 6 miembros designados por el Ayuntamiento dieron lugar a la primera CD. Éstos tienen cuatro años de mandato. Desde entonces, temporada 1992-93, los JJEE en L'Hospitalet los organiza el CELH. El 26 de noviembre de 2015 se renovaron los miembros de la Comisión Directiva pasando a ser la siguiente: Laura de Batlle y María Barrero, por los centros de enseñanza pública; Horacio Álvarez y Loli Calero por los clubs y entidades; Santi Martínez, por los centros de enseñanza privadas y concertadas, y Ana Bofill por las federaciones deportivas. El Ayuntamiento de L'Hospitalet también ha designado sus 6 miembros en la Comisión Directiva: Cristian Alcázar Teniente Alcalde del Área de Bienestar y Derechos Sociales y concejal del Distrito II; Jaume Graells, concejal de Educación y de los Distritos I i VI; Jesús Husillos, concejal de Bienestar Social, Daniel Salinero, asesor de Ponencia; Laureà Fanega, jefe de servicio de la Concejalía de Deportes y Juventud; y Miriam Laguna, técnica de la misma.

 

President: Cristian Alcázar


Vicepresident: Jaume Graells

        

Vicepresidenta: María Barrero

Maria Barrero

Secretari: Horacio Álvarez

Horacio

Tresorera: Laura de Batlle

      

            Vocal: Ana Bofill

        

            Vocal: Loli Calero

        Vocal: Cristian Santón

          

 

     Vocal: Jesús Husillos

        

     Vocal: Miriam Laguna

       

     Vocal: Santi Martínez

       

        Vocal: Cris Plaza

          

    Director CELH: Eduard Galí

Edu