Cristian Alcázar Esteban

President del Consell Esportiu de L'Hospitalet

 

Com a president del Consell Esportiu de L'Hospitalet m'és molt grat poder adreçar-vos aquestes paraules. El Consell Esportiu de L’Hospitalet és el principal agent de la ciutat en la promoció de l'esport escolar i la iniciació esportiva, un element cabdal per  a l'educació i la socialització dels nostres nens i nenes.  No en va,  més de 7.000 nens i joves de L'Hospitalet participen als Jocs Escolars, a la Iniciació Esportiva, a activitats com la Diada de l’Esport Escolar o l’Esport Jove, o realitzen formació esportiva.

En tot allò on el Consell està present hi ha sempre un esperit obert i educatiu. Compartim uns valors positius i queda palès el compromís dels participants amb la seva ciutat, L’Hospitalet. Aquest és un dels objectius estratègics que em proposo com a president, junt amb el Consell Directiu i la resta d'organismes, per aquesta nova etapa. Així, continuarem treballant, amb els diferents comitès i comissions, per millorar la qualitat de la nostra oferta, augmentar la participació i continuar sent una eina per transmetre valors i formar com a ciutadans els esportistes.

En aquest sentit, la comunicació, i en especial aquesta pàgina web, www.cehospitalet.org, són bàsiques per transmetre continguts i informacions, però també per recollir les inquietuds i les propostes de les persones que tenen un protagonisme en les activitats desenvolupades.

En nom de la Comissió Directiva vull agrair i felicitar l’important esforç que realitzen esportistes, entrenadors, jutges, directius, comitès, professionals de l’esport, pares i mares, treballadors i treballadores del Consell Esportiu, perquè l'esport escolar i de lleure continuï creixent any rere any. Entre tots ho farem possible.