Coordinació Escoles


 

El CELH coordina l'activitat esportiva extraescolar a molts centres educatius de la ciutat, que ha ajudat molt a l'augment de participants dels Jocs Escolars. En total, el Consell és el responsable de les activitats de 17 escoles públiques i de 7 centres de secundària.