Formació de cursos tècnics 2018

A partir dels darrers acords entre l'Escola Catalana de l'Esport i l'UCEC (Unió de Consells Esportius de Catalunya), en endavant s’oferirà la possibilitat als alumnes que hagin completat la formació que a continuació adjuntem que puguin inscriure’s al ROPEC (Registre de Professionals de l’Esport) com a monitors d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu.

 

Es tracta d’una oportunitat molt ràpida i econòmica per treure’s una titulació reconeguda i que habilita per treballar a Campus Esportius o per tenir contracte com a tècnic esportiu.

El curs consisteix en l’habitual CIATE Joc i Esport (en cas de tenir-ho no caldria fer aquesta part) al que se sumaria un bloc específic de 'Gestió de petites entitats esportives' i una càpsula de primers auxilis.

Qualsevol de les parts es pot fer aïlladament però per tenir la possibilitat d’inscriure’s al ROPEC s’ha de tenir el curs sencer i 150 hores de pràctiques esportives acreditades.

Preus:

  • Bloc comú CIATE (15 hores): 25 euros
  • Bloc Específic Joc i Esport: 40 euros
  • Bloc Específic Gestió Entitats esportives: 40 euros
  • Primers Auxilis: 25 euros

Els alumnes han de tenir 16 anys i l'ESO aprovada o equivalent nivell acadèmic.

 

Inscripció

Autorització familiar

Dates i horaris