A L’H tothom suma

Projecte per integrar persones amb discapacitat com a ajudants de monitor esportiu

Un dels objectius més importants que persegueix el Consell Esportiu de l’Hospitalet, de la mateixa forma que la resta de Consells arreu de Catalunya, és “democratitzar” l’esport: intentar que tothom, sense tenir en compte les seves necessitats i/o característiques, pugui accedir a l’activitat física.

En aquest sentit, aquest projecte reuneix moltes de les accions que el Consell Esportiu de l’Hospitalet persegueix des de fa diverses temporades. Volem que el col·lectiu de persones amb discapacitat tingui l’opció de ser protagonista dins l’esport de la ciutat, actuant com a ajudants de monitor esportiu i posant totes les eines per tal que aquesta relació sigui profitosa per tots els actors implicats.

Les primeres converses amb responsables d’entitats que treballen amb persones amb discapacitat han estat absolutament encoratjadores. Totes han coincidit a remarcar els beneficis que els aporta el fet de conviure amb nens i nenes que practiquen esport. En les diferents iniciatives en les quals s’han donat aquestes interaccions, s’han pogut observar grans millores en l’autonomia personal, habilitats socials i de relació i comunicació.

I aquests beneficis no es limiten només a les persones amb discapacitat. Els infants, les famílies i la resta de tècnics també obtenen multitud d’enriquiments pel fet de conviure, pràcticament a diari, amb ells. És, doncs, una experiència profitosa per totes les parts.

Accions del projecte

El projecte consta de diferents accions, totes importants, algunes de les quals tindran continuitat indefinida en el temps:

1. Curs per a monitors esportius amb discapacitat intel·lectual

Curs limitat a grups d’alumnes reduïts (entre 8 i 10) i amb 37 hores de durada. Es treballaria sobre la metodologia del SUPERCIATE, incidint en continguts teòrics i pràctics que tinguin relació amb la transmissió positiva de valors, recursos metodològics i aspectes de funcionament psicològic positiu.

2. Incorporació al programa de promoció esportiva

Un cop finalitzat aquest curs, oferiríem als/les alumnes la possibilitat d’incorporar-se al projecte mitjançant un acord de voluntariat, desenvolupant tasques d’ajudant de monitor en grups d’iniciació a l’esport.

La varietat de grups (diferents edats i esports) i el volum d’escoles amb les quals treballem i que estan repartides per tota la ciutat, fa que aquesta oferta plantegi un munt de possibilitats perquè l’alumne i la seva família escullin la més adient.

3. Formació específica dels monitors dels grups en els quals s’incorporaran els ajudants

Un cop finalitzada la formació dels monitors/es i la seva assignació en els grups, passaríem a una part important: generar un ambient propici a les diferents escoles perquè puguin desenvolupar la seva tasca.

Per aconseguir tenir èxit en aquesta part és vital incidir en la formació dels monitors dels grups en els quals s’integrin, com a voluntaris, les persones amb discapacitat que s’hagin format com a ajudants de monitor.

Pensem que és fonamental que els ajudants tinguin unes tasques assignades, que se sentin responsables i que sempre es vegin com a part de la sessió, que se’ls tracti evitant la sobreprotecció, afavorint al màxim la seva autonomia.

Per tot això, planificarem una formació amb especialistes en l’àmbit de l’atenció a les persones amb discapacitat per abordar aquests punts.

4. Seguiment del projecte

El projecte tindrà continuïtat en el temps, fent un seguiment de totes les parts, plantejant reunions d’avaluació i analitzant les possibles millores dins el programa. Considerem vital que es mantingui un vincle entre les persones formades, els seus grups de treball i el Consell Esportiu de l’Hospitalet.

Més informació