El Consell Esportiu de l’Hospitalet celebra, aquest dimecres 23 de desembre, l’Assemblea General Ordinària. A causa de l’actual situació sanitària, la cita es farà en format online, a partir de les 19:00h.

Segons l’article 8 dels estatuts de l’entitat, estan convocats a l’assemblea “les entitats esportives que estiguin degudament inscrites o adscrites al Registre d’Entitats Esportives i els centres escolars de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat que donin suport a les activitats físico-esportives en edat escolar organitzades per l’Ajuntament de l’Hospitalet o l’organisme autònom municipal esportiu o que participin d’elles”.

L’ordre del dia serà el següent:

  • Informe de situació per part de la presidenta.
  • Presentació comptes anuals 2019.
    • Compte de resultats.
    • Memòria Econòmica.
  • Liquidació de Pressupost 2019.
  • Projecte pressupostari 2020.
  • Precs i preguntes.

A partir de dilluns 21 ja estarà disponible la informació que es presentarà el dimecres 23. Qui vulgui consultar-la, podrà fer-ho a les oficines del Consell Esportiu de l’Hospitalet amb cita prèvia.