El Consell Esportiu de l’Hospitalet celebra aquest dimarts l’Assemblea General Ordinària, amb la presència d’entitats i centres educatius de la ciutat. L’acte tindrà lloc a les 19:30 hores al CE Joan XXIII (Avinguda Mare de Déu de Bellvitge, 100-110).

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior
  2. Informe del President
  3. Memòria d’activitats del curs anterior
  4. Calendari esportiu del curs 2018-2019
  5. Tancament econòmic any 2017
  6. Previsió de tancament econòmic de l’any 2018
  7. Projecte pressupostari per l’any 2019
  8. Elecció de tres verificadors comptables
  9. Precs i preguntes

D’altra banda, a les darreres setmanes estem rebent moltes consultes respecte a l’entrada en vigor del règim sancionador. En aquest sentit, us informem que el mateix dia i al mateix lloc, a partir de les 18:00 hores tindrà lloc una interessant sessió formativa programada pels companys d’Esports amb el nom “Final del temps afegit”  a càrrec de representants del COPLEFC i L’ACGEP.