Codi Ètic

El Codi Ètic del Consell Esportiu de l’Hospitalet neix a la temporada 2017/2018, convertint-se en una de les primeres iniciatives del Comitè Ètic. L’objectiu del text és formalitzar el que entenem que ha de ser el comportament de tots els protagonistes de l’esport en competicions organitzades pel Consell.

El Codi Ètic intenta arribar a totes les persones involucrades a l’esport, des dels mateixos jugadors i fins als familiars, passant pels tutors de joc i els monitors o entrenadors. També implica a les entitats organitzadores: clubs, centres educatius, administració pública, mitjans de comunicació i el mateix Consell Esportiu.

L’última pàgina del Codi Ètic està reservada a l’adhesió. Més enllà de buscar un llistat d’entitats, centres i persones, ens agradaria que tots aquells que s’uneixin ho facin amb la intenció de posar en pràctica tot el que s’exposa. No volem una simple enumeració, volem que, de veritat, l’esport escolar de l’Hospitalet sigui reconegut com a exemple de joc net i bon comportament.

CODI ÈTIC DEL CONSELL ESPORTIU DE L’HOSPITALET

SOL·LICITUD D’ADHESIÓ

ENTITATS ADHERIDES

Per tal d’adherir-vos, heu d’enviar el full a cehospitalet@cehospitalet.org o presentar el document a les oficines del Consell Esportiu de l’Hospitalet, al carrer Digoine 29.