Comissió Directiva del Consell Esportiu de l’Hospitalet

El Consell Esportiu de l’Hospitalet es funda en l’Assemblea Constituent, el 28 d’abril de 1992, on a més d’aprovar els Estatuts i el Reglament de Règim Intern, també s’elegeixen els sis representants de l’Assemblea, que al costat dels sis membres designats per l’Ajuntament van donar lloc a la primera Comissió Directiva. Aquests tenen quatre anys de mandat. Des d’aleshores, temporada 1992-93, els Jocs Escolars de l’Hospitalet els organitza el Consell Esportiu. 

La Comissió Directiva del Consell Esportiu la formen 12 persones, sis de les quals són designades per l’Ajuntament de l’Hospitalet mentre que les altres sis es trien a través dels vots de centres escolars i entitats esportives de la ciutat. D’aquestes últimes sis, dues són representants de centres educatius públics, dues d’entitats esportives, una d’escoles concertades i una última de l’àmbit de federacions catalanes esportives.

Membres de la Comissió directiva 2020-2023

María Teresa Revilla

María Teresa Revilla

Presidenta

Representant de l’Ajuntament de l’Hospitalet

María Barrero

María Barrero

Vicepresidenta

Representant de centres educatius públics

Miriam Domínguez

Miriam Domínguez

Secretària

Representant de centres educatius públics

Diego García

Diego García

Tresorer

Representant d’entitats esportives

Álex Porqueras

Álex Porqueras

Vocal

Representant de les Federacions Catalanes Esportives

Sergi Crespí

Sergi Crespí

Vocal

Representant de l’Ajuntament de l’Hospitalet

 Eva Ballarín

Eva Ballarín

Vocal

Representant de l’Ajuntament de l’Hospitalet

Luisa Rodríguez

Luisa Rodríguez

Vocal

Representant de centres educatius concertats

Anna Santarrosa

Anna Santarrosa

Vocal

Representant de l’Ajuntament de l’Hospitalet

Ferran Liesa

Ferran Liesa

Vocal

Representant de l’Ajuntament de l’Hospitalet

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Vocal

Representant de l’Ajuntament de l’Hospitalet

Salva Lledó

Salva Lledó

Vocal

Representant d’entitats esportives