Comissió Directiva del Consell Esportiu de l’Hospitalet

El Consell Esportiu de l’Hospitalet es funda en l’Assemblea Constituent, el 28 d’abril de 1992, on a més d’aprovar els Estatuts i el Reglament de Règim Intern, també s’elegeixen els sis representants de l’Assemblea, que al costat dels sis membres designats per l’Ajuntament van donar lloc a la primera Comissió Directiva. Aquests tenen quatre anys de mandat. Des d’aleshores, temporada 1992-93, els Jocs Escolars de l’Hospitalet els organitza el Consell Esportiu. 

La Comissió Directiva del Consell Esportiu la formen 12 persones, sis de les quals són designades per l’Ajuntament de l’Hospitalet mentre que les altres sis es trien a través dels vots de centres escolars i entitats esportives de la ciutat. D’aquestes últimes sis, dues són representants de centres educatius públics, dues d’entitats esportives, una d’escoles concertades i una última de l’àmbit de federacions catalanes esportives.

Membres de la Comissió directiva 2023-2027

Sr. Luis Dorado Serrano

Sr. Luis Dorado Serrano

President

Representant de les Entitats Esportives

Sra. María Barrero Fernández

Sra. María Barrero Fernández

Vicepresidenta

Representant de Centres educatius públics

Sra. Jenny Merino Escolà

Sra. Jenny Merino Escolà

Secretària

Representant de les Federacions Esportives catalanes

Sra. Miriam Domínguez Torres

Sra. Miriam Domínguez Torres

Tresorera

Representant de les Entitats Esportives

Sra. Eva Ballarín Lana

Sra. Eva Ballarín Lana

Vocal

Representant de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Sra. Anna Santarrosa Abaijón

Sra. Anna Santarrosa Abaijón

Vocal

Representant de l’Ajuntament de l’Hospitalet

Sr. Ferran Liesa Esteban

Sr. Ferran Liesa Esteban

Vocal

Representant de l’Ajuntament de l’Hospitalet

Sr. Manuel Rodríguez Rodríguez

Sr. Manuel Rodríguez Rodríguez

Vocal

Representant de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Sr. Toni Vegara Martínez

Sr. Toni Vegara Martínez

Vocal

Representant de l’Ajuntament de l’Hospitalet

Sr. Francisco Antonio López Sánchez

Sr. Francisco Antonio López Sánchez

Vocal

Representant dels Centres educatius públics

Sr. Efrén Bastida Puche

Sr. Efrén Bastida Puche

Vocal

Representant dels Centres educatius concertats

Sra. Yolanda Ruiz Muñoz

Sra. Yolanda Ruiz Muñoz

Vocal

Representant de l’Ajuntament de L’Hospitalet