Comitè de Competició

El Comitè de Competició és l’òrgan disciplinari de primera instància que dictamina sobre les incidències dels esports organitzats pel Consell Esportiu de l’Hospitalet.

Està format per una única persona, el jutge únic de competició, encarregada de rebre les notificacions i decidir sancions en funció del Reglament General dels Jocs Escolars i de les normatives particulars de cadascun dels esports.