Som conscients de la situació que viu l’Hospitalet, amb el rebrot de Coronavirus que afecta, principalment, la zona nord de la ciutat. Per la nostra part, des del principi hem insistit a realitzar els casals amb les màximes mesures de protecció, tant pels monitors com pels infants i les seves famílies.

Davant d’aquestes notícies, demanem a totes les famílies que prenguin totes les precaucions possibles. Nosaltres doblarem esforços entre els nostres monitors i coordinadors per tal d’aconseguir que els casals d’estiu mantinguin el nivell de neteja, desinfecció i seguretat que hem tingut fins ara.

Rebeu una cordial salutació.