Prevenció del coronavirus SARS-CoV-2

Davant les mesures preses per la Generalitat de Catalunya, que inclouen el cessament d’activitat dels centres escolars i universitats, el Consell Esportiu de l’Hospitalet suspendrà, des del divendres 13 de març i amb una durada mínima de 15 dies, totes les activitats extraescolars, la iniciativa “Patis Oberts” i els cursos formatius vigents.

Aquesta mesura s’uneix a la suspensió de totes les activitats esportives incloses dins els Jocs Escolars de l’Hospitalet, seguint les indicacions de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat .

Totes aquestes decisions es prenen d’acord amb les indicacions autonòmiques i locals i es podrien allargar en cas de ser necessari. L’activitat normal només es reprendrà en el moment que totes les condicions sanitàries siguin les òptimes per assegurar el bon estat de salut de les persones implicades.

En el cas de les competicions, un cop es reprenguin, caldrà estudiar cas per cas la viabilitat per recuperar els partits i esdeveniments ajornats. En aquest sentit, demanem comprensió i flexibilitat a totes les entitats, centres i esportistes que participen en les diferents disciplines dels Jocs Escolars de l’Hospitalet.