El Consell Esportiu celebra, aquest dijous 28 de novembre, la seva Assemblea General Ordinària. La cita està prevista per a les 19:30h, al CE Joan XXIII, ubicat a l’Avinguda Mare de Déu de Bellvitge 100-110.

En aquesta assemblea, d’acord amb el disposat als articles 10è i 16.3 i al Decret 267/1990 dels Estatuts del Consell Esportiu de l’Hospitalet, podran participar amb veu i vot els centres educatius i les entitats participants. Poden assistir com a convidats els diferents comitès i col·laboradors/es del Consell Esportiu.

L’ordre del dia serà el següent:

  • Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
  • Informe del President.
  • Memòria d’activitats del curs anterior.
  • Calendari esportiu del curs 2019-2020.
  • Tancament econòmic any 2018.
  • Previsió de tancament econòmic de l’any 2019.
  • Projecte pressupostari per l’any 2020.
  • Elecció de tres verificadors comptables.
  • Precs i preguntes.