La falta de competició regulada ha obligat a moltes entitats esportives i centres educatius a haver de reinventar-se. El Consell Esportiu de l’Hospitalet vol ajudar a promocionar l’activitat física als llocs que s’han erigit com els més segurs: els patits de les escoles i instituts.

L’objectiu del projecte és ben clar. Volem que se segueixi fent esport, amb la seguretat que dona el fet
de practicar-ho amb un grup estable consolidat. I volem que es faci amb un cert nivell de competició
perquè entenem que, ben entesa, és un element imprescindible per a l’activitat física.

En aquest context, hem ideat una sèrie de proves físiques que es durien a terme sempre en horari lectiu, a la mateixa escola o institut dels alumnes i amb l’única presència dels companys dels participants.
Un component que, entenem, assegura que el risc de contagi sigui mínim, factor important per tal que
totes les persones implicades puguin dur a terme l’activitat amb seguretat i tranquil·litat.

L’horari de les proves sempre aprofitarà les sessions d’Educació Física de les classes participants.
D’aquesta forma, evitarem que la participació en aquest projecte entri en conflicte amb la formació de
l’alumnat en altres matèries.

Les proves seran diverses, arribant a diferents aspectes físics, tècnics i d’habilitat. Es dividiran per
mesos i, en tots els casos, es participarà per classes. Perquè ens agrada la competició però encara més
la cooperació i la companyonia. Els guanyadors seran, sempre, grups classe, amb tots els nois i noies
participant per un objectiu comú.