Convocatoria Assemblea General Ordinaria i Extraordinaria Consell Esportiu Hospitalet.

L’Assemblea es durà a terme aquest Dimecres 15/6 a les 19:30  a la Regidoria Districte 6 (Plaza de la Cultura, 1)

ORDRE DEL DIA ASSEMBELA GENERAL ORDINÀRIA

  •  Informe de situació i trasllat acords Comissió Directiva per part de la Presidenta.
  • Presentació comptes anuals 2021 amb informe auditor.
   • Compte de resultats.
   • Memòria Econòmica.
  • Liquidació de Pressupost 2021.
  • Projecte pressupostari 2022.
  • Precs i preguntes.

Veure PDF


ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

   • Eleccions a la Comissió Directiva del Consell Esportiu L’Hospitalet:
    • Elecció d’un representant d’entitats esportives per a la Comissió Directiva.
    • Informació a l’Assemblea del tres nous representants de l’Ajuntament de L’Hospitalet.

Veure PDF