Data: 26 de juny de 2022
Horari: 19:15 hores en primera convocatòria.
19:30 hores en segona convocatòria.
Lloc: Centre Cultural Bellvitge-Gornal (Plaça de la Cultura, 1)

ORDRE DEL DIA

  1. Informe de situació i trasllat acords Comissió Directiva per part de la Presidenta.
  2. Presentació comptes anuals 2022 amb informe auditor.
    1. Compte de resultats.
    2. Memòria Econòmica.
  3. Liquidació de Pressupost 2022.
  4. Projecte pressupostari 2023.
  5. Precs i preguntes.

Veure PDF