Normes d’actuació en cas d’accident 

​L’assistència mèdica garantida a la pòlissa només la prestarà el centre mèdic o facultatiu de la llista adjunta i concertat per ASISA.

En cas de lesió, s’hauran de seguir els següents passos:

  1. El nen/a accidentat/da ha d’estar inscrit en el Programa Playoff i tenir la fitxa degudament tramitada. El Consell Esportiu de L’Hospitalet no es farà càrrec en cap cas de la tramitació de cap comunicació d’accident si no s’ha inscrit al/la participant de manera prèvia.
  2. Omplir degudament el document de comunicació d’accidents, que haurà de ser signat i/o segellat pel club o entitat organitzadora esportiva corresponent i enviat a ASISA.
  3. Un cop emplenada la documentació, hi ha dues opcions:
    1. Si es tracta d’una urgència, es podrà dirigir directament a un centre concertat per urgències (màxim dins les 24 hores successives a l’accident), presentant físicament el document de comunicació d’accidents en el moment de l’arribada al centre d’atenció mèdica. En cas de no poder lliurar el document en el moment de l’assistència, ho podrà fer posteriorment. S’haurà d’identificar com a esportista del Consell Esportiu L’Hospitalet, i és molt important que presenti sempre el DNI. En cas de no tenir-ho (no és obligatori fins als 14 anys), que presenti el Catsalut.
    2. Si no es tracta d’una urgència, es podrà programar una visita concertada amb un especialista, , sol·licitant ell mateix la cita amb el centre que realitzarà la prestació.

En ambdós casos, el centre o entitat al qual pertany l’esportista accidentat, haurà d’enviar el document de comunicació d’accidents a ASISA (degudament emplenat) a l’adreça electrònica: deportivas.barcelona@asisa.es.

L’assegurat/da podrà trucar al 91.991.24.40 per informar-se dels centres concertats.

En cas que l’infant lesionat necessiti una segona visita i/o un seguiment de la lesió, l’entitat o centre s’ha de posar en contacte amb el Consell Esportiu L’Hospitalet, ja que serà necessària autorització prèvia, mitjançant el lliurament d’un taló. L’autorització serà necessària tantes vegades com visites hi hagi al centre mèdic. A la primera visita (urgències), no serà necessari lliurar el taló. Per demanar l’autorització per les segones visites (i/o posteriors), s’ha d’enviar un correu a deportivas.barcelona@asisa.es adjuntant el comunicat d’accident, l’informe mèdic de la primera visita i el taló correctament omplert. El dia de la visita, s’haurà d’aportar al metge l’autorització d’ASISA i el taló.

L’assegurat/da podrà trucar al 91.991.24.40 per informar-se dels centres concertats.

En cas de requerir trasllat en ambulància s’ha de trucar al 900.900.118.

En cas d’urgència vital, s’haurà de dirigir al centre més proper i ASISA posteriorment es farà càrrec de l’assistència rebuda en el centre receptor de l’assegurat/da.

Centre mèdic de referència per a urgències

CLÍNICA CORACHÁN

C/ Buïgas, 19
08017 – BARCELONA
Ver mapa

CLÍNICA NTRA. SRA. DEL REMEI

Escorial, 148
Tel. 932850010
08024 – BARCELONA
Ver mapa

HOSPITAL DE NENS

Consejo de Ciento, 437
Tel. 932310512
08009 – BARCELONA
Ver mapa