Normes d’actuació en cas d’accident 

​L’assistència mèdica garantida a la pòlissa només la prestarà el centre mèdic o facultatiu de la llista adjunta i concertat per MútuaCat.

Per accedir-hi cal seguir els passos següents:

1. Omplir degudament el document de comunicació d’accidents (menors de 18 anys o majors de 18 anys) que haurà de ser signat i/o segellat pel club o entitat organitzadora esportiva corresponent, la qual tindrà en compte que el lesionat consti en els llistats de persones inscrites o en la llista d’inscripcions realitzades el mateix dia de l’esdeveniment que haurà fet arribar a MútuaCat per la regularització del rebut.

2. Un cop emplenada la documentació, hi ha dues opcions:

Si es tracta d’una urgència, es podrà dirigir directament a un centre concertat per urgències (màxim dins les 24 hores successives a l’accident), presentant físicament el document de comunicació d’accidents en el moment de l’arribada al centre d’atenció mèdica.

Si no es tracta d’una urgència, es podrà programar una visita concertada amb un especialista, trucant directament a qualsevol dels centres i/o professionals concertats. També caldrà comunicar-ho a MútuaCat,  per tal de poder emetre l’autorització corresponent.

En ambdós casos, s’haurà d’enviar el document de comunicació d’accidents a MútuaCat (degudament emplenat) a l’adreça electrònica: auto@mutuacat.cat, al fax 938 773 557 o bé via whatsapp al número 608 692 133 (mitjançant fotos) juntament amb el corresponent informe mèdic si és el cas. També serà necessària autorització prèvia per a tots els actes mèdics de seguiment de la lesió.

El desplaçament en ambulància del lloc de l’accident a l’hospital, queda cobert si el lesionat/da queda ingressat al centre en el moment de la urgència. El concepte d’urgència vital és quan corre perill la vida de la persona i, per proximitat i rapidesa, s’acut al centre més proper on se’l pugui atendre.

Si necessita contactar amb nosaltres podrà fer-ho al telèfon 938 773 333 Ext. 107 i 110 en horari d’atenció al públic (de dilluns a dijous de 8.30 a 13.45 i de 15.00 a 18.00 i divendres de 8.30 a 14.45 hores). Els mesos de juliol i agost, l’horari serà de 8:30 a 14:45. Fora d’horari d’oficina, s’haurà de trucar al 937 052 607.

Centre mèdic de referència per a urgències

Clínica Creu Blanca

365 dies / 24 hores

Pg. Reina Elisenda, 17

08034 Barcelona

932 522 522