El Consell Esportiu de l’Hospitalet ha creat diferents protocols i declaracions responsables per poder practicar esport de forma segura, en una iniciativa comuna a totes les entitats que organitzen activitat física per a menors i adults.

En el cas del Consell Esportiu de l’Hospitalet, l’entitat ha basat els seus protocols en el creat per la Unió de Consells Esportius de Catalunya, un ampli document que recull el procediment a seguir pels Jocs Escolars d’enguany. A més del relatiu a la competició, també s’ha editat un protocol per a les activitats extraescolars organitzades per l’entitat i un altre pel projecte “Patis Oberts”. Aquests dos últims encara estan pendents d’aprovació.

D’altra banda, el Consell Esportiu de l’Hospitalet també ha publicat diferents declaracions responsables en les quals s’especifiquen diferents accions per evitar la propagació de la Covid19. Una de les declaracions està pensada per ser signada pels presidents i/o responsables dels diferents centres i entitats de l’Hospitalet. Sense aquest document signat, no es podran tramitar llicències per a la temporada 2020/2021.

També s’han editat dues declaracions més, en aquest cas pensades per esportistes menors i majors d’edat. El document certifica que el practicant no ha tingut cap símptoma ni cap relació amb la Covid19 en els darrers 14 dies.

Protocols i declaracions responsables del Consell Esportiu de l’Hospitalet