Transparència

La Llei 19/2014de 29 de desembre, és una normativa que neix de la necessitat de regular a nivell autonòmic conceptes bàsics com són la transparència, l’accés a la informació i el bon govern. Les administracions públiques i les institucions i els organismes públics en general realitzen funcions, activitats i
serveis en benefici del conjunt dels ciutadans. En aquest sentit, l’accés a la informació per part de la població és vital per generar un clima de màxima confiança i legitimitat.

El Consell Esportiu de l’Hospitalet és una entitat privada sense ànim de lucre que, anualment, rep subvencions públiques superiors als 100.000 euros. En aquest sentit, la publicació d’un portal de transparència és imprescindible per tal que el conjunt de la ciutat conegui la feina i activitats de l’entitat, amb totes les dades necessàries per assegurar l’accés a la informació.