Gestió administrativa

Ajuts i subvencions
2024

Publicació de la Subvenció corresponent a l’exercici 2023/24

2023

Publicació de la Subvenció corresponent a l’exercici 2023
RESOLUCIÓ de la presidenta del Consell Català de l’Esport de concessió dels expedients relatius a les sol·licituds de subvencions pluriennals per al desenvolupament dels programes d’esport escolar 1, 2 i 3 (Gestió, PCEE i JEEC) del curs 2022-2023.

2022

Publicació de la Subvenció corresponent a l’exercici 2022
Resolució de concessió de subvencions pluriennals per al desenvolupament dels programes d’esport escolar 1, 2 i 3 (Gestió, PCEE i JEEC) del curs 2021-2022

2021

Resolució de concessió d’ajuts extraordinaris i d’emergència com a conseqüència de la COVID-19 a causa de l’ajornament o suspensió de competicions esportives d’àmbit català durant l’any 2021

Resolució relativa a l’acceptació de la justificació presentada per l’entitat “Consell Esportiu de l’Hospitalet”, corresponent a una subvenció de l’Ajuntament de l’Hospitalet. (26 d’abril de 2021)

RESOLUCIÓ PRE/734/2021, de 9 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris i d’emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials produïdes en el sector de l’activitat física i l’esport a causa de l’ajornament o la suspensió de competicions esportives d’àmbit català, atenent la publicació de les resolucions SLT/1/2021, de 4 de gener, SLT/67/2021, de 17 de gener, i SLT/133/2021, de 22 de gener, com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 (ref. BDNS 552491).

RESOLUCIÓ PRE/760/2021, de 16 de març, per la qual es modifica la Resolució PRE/428/2020, de 18 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions pluriennals per als consells esportius de Catalunya.

2020

Resolució de la subvenció Ajuntament de L’Hospitalet (28/07/2022)

Resolució de la subvenció del Consell Català de l’Esport (24/07/2020)

Subvencions concedides als consells esportius per al curs 2019-2020 (15/10/2020)

Convocatòries de subvencions atorgades per part de l’ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat (28/12/2020)