Voleibol – Diada de l’Esport Escolar 2019

El dissabte 1 de juny, en horari de 9 a 14 hores, realitzarem una nova edició del Torneig de Voleibol 2×2 als voltants del Poliesportiu Municipal de Bellvitge “Sergio Manzano”, organitzat pel Consell Esportiu L’Hospitalet.

Reglament de la competició

  • Els equips estaran formats per dos jugadors/es.
  • Cada equip haurà de tenir un nom obligatòriament, no seran admesos els equips que portin únicament el nom del seu institut o entitat, així com els noms malsonants.
  • Els equips seran admesos a la competició per rigorós ordre d’inscripció. La data límit d’inscripció serà el dia 30 de maig. En cas d’inscriure’s fora de temps passarien a formar part d’una llista d’espera.
  • El tipus de competició, així com els horaris, seran definits pel Consell Esportiu en funció del número de participants en cada categoria.
  • La durada màxima dels partits serà de 10 minuts. Al final d’aquest temps guanyarà l’equip que vagi per davant en el marcador. En cas d’empat, guanyarà l’equip que abans aconsegueixi un punt extra.
  • A cada pista hi haurà un responsable-àrbitre que controlarà els punts. Qualsevol conducta antiesportiva d’un jugador suposarà la desqualificació immediata del seu equip.
  • A qualsevol equip que no estigui present en el moment d’inici del partit, se li donarà el partit com a perdut. A més, podrà ser substituït per altres equips que estiguin en llista d’espera, i no podran reincorporar-se una vegada ja hagin estan substituïts.
  • Cap jugador pot jugar en més d’un equip.
  • La inscripció en aquest campionat, suposa la total acceptació de les normes. Qualsevol circumstància no contemplada en aquestes, serà competència exclusiva dels responsables de l’organització i la seva decisió serà última i inapel·lable.
  •