El Consell Esportiu de l’Hospitalet celebrarà aquest dimecres una Assemblea General Extraordinària amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació dels comptes reformulats de l’exercici 2020 i de la liquidació del pressupost de l’exercici junt amb el corresponent informe d’auditoria de comptes anuals.
  2. Aprovació de la gestió duta a terme durant l’exercici 2020 per la Comissió Directiva.
  3. Projectes i Agenda Esportiva primer semestre any 2022.
  4. Precs i preguntes.

L’Assemblea es durà a terme aquest dimecres, 15 de desembre, al Centre Cultural Bellvitge-Gornal. L’horari previst és de 19:00 h a 21:00 h.